Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ตอนที่ 1-64 จบ ซับไทย

ประเภทหนัง :
ภาษา:
สถาณะ:
ปีที่ฉาย:
หมวดหมู่:
คะแนน:

7.54

ผู้เข้าชม:

1

อัพเดทเมื่อ:

6 เดือนที่แล้ว

ไม่มีตัวอย่างวิดีโอ
เรื่องย่อ

ไป๋ฉี เจ้าของบาร์ผู้ถนัดเรื่องมิกซ์เหล้า และฝูอวี่ นักชิมเหล้าผู้สูญเสียต่อมรับรส พวกเขาใช้การชิมสุราเปิดประตูสู่เรื่องราวที่อยู่ในหัวใจของลูกค้า คลี่คลายปมในใจ ปลอมประโลมดวงวิญญาณของผู้คนเหล่านั้น และได้เติบโตขึ้นโดยเรียนรู้ผ่านเรื่องราวของผู้อื่น จนกระทั่งไป๋ฉีได้แรงบันดาลใจในการมิกซ์เหล้า ที่สามารถฟื้นฟูต่อมรับรสของฝูอวี่ให้กลับมาเป็นปกติได้ในที่สุด

รายการ ตอน
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ตอนที่ 1-64 จบ ซับไทย 64
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 1
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 2
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 3
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 4
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 5
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 6
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 7
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 8
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 9
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 10
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 11
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 12
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 13
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 14
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 15
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 16
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 17
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 18
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 19
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 20
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 21
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 22
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 23
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 24
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 25
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 26
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 27
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 28
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 29
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 30
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 31
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 32
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 33
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 34
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 35
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 36
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 37
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 38
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 39
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 40
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 41
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 42
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 43
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 44
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 45
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 46
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 47
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 48
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 49
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 50
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 51
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 52
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 53
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 54
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 55
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 56
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 57
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 58
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 59
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 60
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 61
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 62
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 63
Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย ตอนที่ 64
เรื่องที่น่าสนใจ